Doktolab

 


ÇKS'ye Kayıtlı Çiftçilere "Toprak Analizi" Şartı Getirilmesi

Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2015/21 No’lu Tebliğ, 27 Mayıs 2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği Tebliği,18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Mazot, gübre ve toprak analizi desteklemesi

Çiftçilere, üretim yılı içerisinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır. Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaz. Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/11/2014 tarihi ile 1/9/2015 tarihi arasında toprak analizi yaptırması zorunludur.

Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. Her analiz, en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil eder. Yetkilendirilmiş laboratuvarca onaylanmış Toprak Analiz Formu (Ek-7) ve analiz raporunun il/ilçe müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Müracaat zamanı ÇKS’ye kayıtlı olup, üretim alanı 50 dekar ve üzerinde olan her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/11/2014 tarihi ile 1/9/2015 tarihleri arasında analizi yaptırması zorunludur

Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. Her analiz en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil eder.

Her bir toprak analizi numunesinin 50 dekarlık alanı temsil etmesi nedeniyle; (Arazi toplamının 50’ye bölünmesiyle ortaya çıkacak sayının bir üst tamsayıya yuvarlanmasıyla bulunan numune sayısı destek hesabında dikkate alınacaktır.) Örneğin; 117 dekarlık alan için 3 adet toprak analizi yaptırılması durumunda alanın tamamı gübre desteğine tabi olacaktır. Bu alan için bir adet toprak analizi raporu getirilmiş ise sadece 50 dekarlık kısmı gübre desteğine tabi olacaktır. Şayet hiç toprak analizi raporu getirilmemiş ise bu alanın tamamı gübre desteğine tabi olmayacaktır.

Birden fazla üretim olması durumunda, her bir üretim çeşidi (1. üretim, 2. üretim vb.) ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Örneğin; bir arazideki 1. üretim çeşidinde ekilen alan toplamı 40 dekar, 2. üretim çeşidinde ekilen alan toplamı 60 dekar ise, sadece 2. üretimdeki alan için toprak analizi şartı aranacaktır. Eğer analiz yaptırılmamış ise, 1. üretimdeki 40 dekarlık alan dikkate alınacaktır. Analiz yaptırılmış ise, 1. üretim çeşidiyle 2. üretim çeşidinden her bir arazide destekleme tutarı daha yüksek olan dikkate alınacaktır.

2015 yılı mazot ve gübre destekleme ödemeleri üç ana ürün grubunda alan bazlı olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle yapılmış.


Ürün Grupları Mazot Desteği (TL/dekar) Gübre Desteği (TL/dekar)
Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları 3,3 4,75
Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze, meyve alanları 4,85 6,66
Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkiler alanları 7,9 7,25

DOKTOLAB olarak çok kıymetli çiftçilerimize diyoruz ki bir taşla iki kuş vurma fırsatı kaçırılmasın.

 1. 1. Toprağa uygun ürün ve ihtiyaç olan gübre önerilerek bol ve kaliteli ürün elde edilir.
 2. 2. Analiz parası cepten çıkmadığı gibi, neredeyse arazi büyüklüğüne bağlı olarak, analiz ücretinin 2- 6 katı kadar devletten destekleme alınabilir.

Çiftçilerin yapacakları iş, vakit kaybetmeden tekniğine uygun 1 kg kadar toprak numunesini alıp kargo ile veya şahsen Bakanlıkça yetkili laboratuvara göndermektir. Çiftçilerin, Bakanlıkça yetkili laboratuvar tarafından onaylanmış EK-2'deki Toprak Analizi Formu ve Toprak Analiz Raporu ile birlikte İl veya İlçe Tarım Müdürlüklerine müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Analiz Talep Formu için lütfen tıklayın.

"ÜRÜNÜZ BOL KAZANCINIZ BEREKETLİ OLSUN."

Bilgi

Toprak analizlerini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan laboratuvarlarda yaptıracak olan çiftçiler bu haktan yararlanabilmektedir.

ÇKS(Çiftçi Kayıt Sistemi) tebliği için lütfen tıklayın.
2 ŞUBAT 2015

Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 16.07.2014 tarih ve 2013/1 sayılı genelgesine göre Bakanlıkça oluşturulan komisyon tarafından 16.04.2014 tarihinde laboratuvarımızın denetimi sonrasında laboratuvarımız Toprak - Bitki ve Sulama Suyu Analiz laboratuvarı olarak da yetkilendirilmiştir.

pdf Toprak - Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuarı yetkilendirme belgemizi görmek için lütfen tıklayın.

Laboratuvarımızın sahip olduğu diğer belgeler;

 1. TS EN ISO/IEC 17025:2010 Akreditasyon Sertifikası”(TÜRKAK 2011)
 2. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Analiz Kurum Laboratuvarı - Gübre analizlerinde piyasa denetimlerinde Bakanlık tarafından yetkili laborauvar.

ADRES

 • Adres: Organize Sanayi Bölgesi
  2. Kısım 22. Cd. No:10
  (Doktor Tarsa binası 1. Kat)
 • Email: bilgi@doktolab.com
 • Website: www.doktolab.com
 • Telefon: 0 (242) 249 46 46 ISDN