Analizler

ANALİZLER

Neden analiz gereklidir?

Gübreleme, tarımsal üretimde amaçlanan verim ve kaliteye ulaşmak için içerisinde bir veya birden fazla bitki besin maddesi bulunan bileşiklerin toprağa veya doğrudan bitkiye verilmesidir.

Amacına uygun dengeli ve zamanında gübreleme yapmak, toprak, yaprak ve sulama suyu analizlerine dayalı bir gübreleme programı oluşturmaktan geçer. Gübre gereğinden az ya da fazla kullanıldığında bitkisel üretim yetersiz ve kalitesiz olmaktadır.

DOKTOLAB olarak ekim ve dikim yapmadan önce mutlaka yetkili bir laboratuvarda analiz yaptırmanızı tavsiye ediyoruz.

Analiz Çeşitlerimiz

Tablo 1: Gübre Analizleri
ÖZELLİK METOT
pH (1:100) Potansiyometrik
EC (1:1000) Kondüktometrik
Çözünürlük  
Çözünürlük Hızı Gravimetrik
Elek Analizi 3-4 fraksiyon
% Nem Gravimetrik
Toplam Azot Kjeldahl
*Amonyum Azotu Kjeldahl
Nitrat Azotu Kjeldahl
Üre Azotu Kjeldahl
Suda Çözünür/Toplam P2O5 ICP-OES
*Suda Çözünür/Toplam P2O5 Gravimetrik
Suda Çözünür K2O ICP-OES
*Suda Çözünür K2O Gravimetrik
Suda Çözünür/Toplam Kalsiyum ICP-OES
Suda Çözünür/Toplam Magnezyum ICP-OES
Suda Çözünür/Toplam Kükürt ICP-OES
Sodyum ICP-OES
Demir ICP-OES
Çinko ICP-OES
Mangan ICP-OES
Bakır ICP-OES
Molibden ICP-OES
Bor ICP-OES
Klorür Titrimetrik
Kurşun ICP-OES
Kadmiyum ICP-OES
Arsenik ICP-OES
Krom ICP-OES
Civa ICP-OES
Biüre Spekrofotometrik
Şelat Oranı TS EN 13366
Toplam(Hümik+Fulvik) Asit
Katılarda
Sıvılarda

TS 5869 ISO 5073
Kalifornia Metodu
Tablo 2: Toprak Analizleri
ÖZELLİK METOT
pH (1:2.5) Potansiyometrik
EC (1:2.5) Kondüktometrik
Tuz (1:2.5) Kondüktometrik
% Nem Gravimetrik
Bünye Hidrometre /Saturasyon
Özgül Ağırlık Hacim ağırlığı
Saturasyon Suyla doygunluk
Kireç Kalsimetrik
Toplam Azot Kjeldahl
Organik Madde Walkey Black
Fosfor (yarayışlı) Olsen spektrofotometrik
Potasyum (yarayışlı) A.A-ICP
Magnezyum (yarayışlı) A.A-ICP
Kalsiyum (yarayışlı) A.A-ICP
Sodyum (yarayışlı) A.A-ICP
Demir (yarayışlı) DTPA-ICP
Mangan (yarayışlı) DTPA-ICP
Çinko (yarayışlı) DTPA-ICP
Bakır (yarayışlı) DTPA-ICP
Molibden ICP-OES
Bor ICP-OES
Tablo 3: Sulama Suyu Analizleri
ÖZELLİK METOT
pH Potansiyometrik
EC Kondüktometrik
Klorür Titrimetrik
Karbonat Titrimetrik
Bikarbonat Titrimetrik
Sülfat Gravimetrik
Fosfor ICP-OES
Potasyum ICP-OES
Magnezyum ICP-OES
Kalsiyum ICP-OES
Sodyum ICP-OES
Demir ICP-OES
Mangan ICP-OES
Çinko ICP-OES
Bor ICP-OES
Molibden ICP-OES
NO3-N Kjeldahl
NH4-N Kjeldahl
SAR Hesaplama
RSC Hesaplama
Tablo 4: Yaprak Analizleri
ÖZELLİK METOT
Toplam Azot Kjeldahl
Toplam Fosfor ICP-OES
Toplam Potasyum ICP-OES
Toplam Magnezyum ICP-OES
Toplam Kalsiyum ICP-OES
Toplam Demir ICP-OES
Toplam Mangan ICP-OES
Toplam Çinko ICP-OES
Toplam Bakır ICP-OES


(!) Laboratuvarımız yıldızlı (*) parametrelerde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akreditedir.

ADRES

  • Adres: Organize Sanayi Bölgesi
    2. Kısım 22. Cd. No:10
    (Doktor Tarsa binası 1. Kat)
  • Email: bilgi@doktolab.com
  • Website: www.doktolab.com
  • Telefon: 0 (242) 249 46 46 ISDN