Numune Nasıl Alınır

Numune Nasıl Alınır?

Her bir analitik sürecin değeri analiz edilen örneğin niteliğine bağlıdır. Bu nedenle, numune alma işlemleri tüm analitik faaliyetler için kritiktir.

Analiz sonuçlarına göre gübreleme programı yapılacağından, numune alma şekli ve nasıl alınması gerektiği büyük önem taşımaktadır.


Numune Alma Şekilleri


Analiz için toprak numunelerinin alınmasında en önemli nokta, alınan toprak örneğinin tüm araziyi yeterince temsil etmesidir. Numune alınmadan önce tarlanın farklı noktaları tespit edilmeli ve bunlar ayrı birer kısım kabul edilerek, karışık toprak örneği hazırlanır. Örnek alınacak yerin büyüklüğüne göre, 8–10 noktadan numune alınır.

Doğru noktalar için tarlanın bir kısmından başlanıp, Şekil-1’de görüldüğü gibi zig-zak çizilir. Kürek yardımı ile V harfi şeklinde 30 cm derinliğinde bir çukur açılır, daha sonra bu çukurun bir yüzeyi düzeltilerek 3-4cm kalınlığındaki toprak dilimi alınır (Şekil 2).Toprak numunesi alırken kürek dışında burguda kullanabilirsiniz. Burgu ile ilgili merak ettikleriniz için yandaki resimleri inceleyebilirsiniz.

Alınan topraklar bir plastik kovada biriktirilir. Kova içerisinde güzelce karıştırılır, mevcut olan bitki, taş ve tezeklerden ayrılır. Yaklaşık 1kg kadar numune torbaya konup, aşağıdaki Analiz Talep Formu da doldurularak vakit geçirilmeden laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Örneklerin analiz edilebilmesi ve gübre tavsiyelerinin yapılabilmesi için birkaç haftalık bir süreye ihtiyaç olduğundan toprak örneklerinin ekim mevsiminden en az bir ay önce alınmış ve laboratuvara gönderilmiş olmaları gerekir.

Toprak örneği alma derinliği tarla bitkileri için,

 • 0-20 cm

Bağ ve meyve ağaçlarının gübrelenmesi söz konusu ise,

 • 0-20cm
 • 20-40cm
 • ve 40-60cm derinliklerden ayrı örnek almak gerekir.

Toprak örneklerinin alınmaması gereken yerler:

 • Daha önce kireç, ticari ve çiftlik gübresi konulmuş yerler,
 • Eğimin değiştiği noktalardan,
 • Fazla ağaçlık yerler ve ağaç dipleri (meyve bahçeleri hariç),
 • Dere, orman, kanal, su arkı, çit veya yollara yakın olan kısımlar
 • Tarla hudutları ve bunlara yakın yerler,
 • Arazi veya tarlanın, çukur veya tümsek kısımları,
 • Sıraya ekim yapılan yerlerde sıra üstleri,
 • Su biriken kısımlar, akarsu ve sel basmış yerler,
 • Sap, kök ve yabani otların yığıldığı veya yakıldığı yerler,
 • Çakıllı ve fazla kumlu yerler,
 • Tuzluluğun bariz olarak görüldüğü yerler,
 • Hafriyat veya arazi tesviyesi yapılan yerler.
 • Hayvan gübrelerinin bulunduğu yerlerden,
 • Harman yeri ve hayvan yatmış yerler,
 • Karınca ve köstebeklerin toprak yığdığı yerler,
 • Alınan yaprak örneklerinin tür ve çeşit özellikleri aynı olmalıdır.
 • Özellikle meyve ağaçları bir bahçede farklı yaşlarda bulunabilir. Aynı yaş guruplarındaki ağaçlardan örnek almaya özen gösterilmelidir.
 • Alınan yaprak örnekleri tarla, bahçe veya ağaçları temsil etmelidirler. Örnekleme alanının toprak ve bitkilerinde farklılıklar varsa örnekler bu alanları temsil edecek şekilde ayrı ayrı alınmalıdır.
 • Yapraklar günün herhangi bir zamanında alınabilir. Bununla birlikte yaprakların ıslak olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Meyvelerde Yaprak Örneği Alma Zamanı ve Şekli

  Bahçe içerisinde Z veya X şeklinde yürüyerek ve bir ağaç atlanarak omuz hizasındaki o yıla ait gelişimini tamamlamış genç sürgünlerden ve ağacın dört bir tarafından alınmalıdır.

  Elma, kayısı, erik, şeftali, badem, armut, kiraz ve vişnede yaprak örneği alma

  • Aynı yıl içerisinde süren sürgünlerin orta kısmında gelişmesini tamamlamış yapraklar ağacın dört yönünden olmak üzere ve her ağaçtan 4–8 yaprak sapları ile birlikte alınır. Örnek alınacak ağaç sayısı yeterli ve toplam örnek sayısı 50–100 adet olmalıdır. Örnek alma zamanı Temmuz-Ağustos aylarıdır.

  Ceviz

  • Çiçeklenmeden 6–8 hafta sonra, olgunlaşmış sürgünlerden bileşik yaprağın ortasındaki yaprakçık çifti alınır. Ağacın dört yönünden olmak üzere 20–25 ağaçtan 30–35 adet örnek alınmalıdır.

  Bağ

  • Çiçeklenme dönemi sonunda, meyve salkımlarına bitişik yaprakların sapı ve gelişme mevsimi ortasında lateral sürgünler üzerindeki en genç olgun yapraklardan toplam 50–100 arası örnek alınır.

  Çilek

  • Gelişme dönemi ortasında gelişmesini tamamlayan genç yapraklardan 30–50 adet örnek alınır.

  Domates

  • Tarla : Çiçeklenmeden önce ya da ilk çiçeklenme sırasında büyüme ucundan itibaren 3. ya da 4. yaprak olacak şekilde 20–25 yaprak örnek olarak alınır.
  • Sera : Meyve bağlama öncesinde ya da sırasında genç bitkilerde: 2. ve 3. salkımlara bitişik yapraklar; yaşlı bitkilerde: 4. ve 6. salkımlardaki yapraklar olmak üzere toplam 20–25 adet alınır.

  Salatalık, biber ve patlıcanda

  • Birinci döldeki meyveler kendini göstermeye başladığı zaman yaprak örneği alınmalıdır. Büyüme tepesine en yakın normal iriliğini almış gelişmesini tamamlamış genç yaprak örnek almaya uygundur. Bir bitkiden 1–2 yaprak olmak üzere toplam 50 adet yaprak örneği alınmalıdır.

  Fasulye

  • Bitkiler fide döneminde ise tüm toprak üstü bölümü 20–30 adet bitki olmak kaydıyla alınmalıdır. Ayrıca ilk çiçeklenme döneminde ise bitkinin tepesinde tamamen gelişmiş 2–3 yaprak bir bitkiden olmak kaydıyla 20–30 adet yaprak örneği alınmalıdır.

  Marul ve ıspanakta

  • Bitkiler gelişme döneminin ortasındayken olgunlaşmış en genç yaprak alınmalı, analiz için 35–40 örnek alınmalıdır.

  Şeker pancarı

  • Yetiştirme sezonu ortasında, merkezde en genç yaprak ile dışta en yaşlı yapraklar arasında kalan tamamen gelişmiş ve olgunlaşmış toplam 30–40 adet yaprak örneği alınmalıdır. Alınan yaprak örnekleri delikli naylon torba veya bez torbaya konularak, ağzı bağlanmalıdır.

  Örneklerin Laboratuvara Gönderilmesi

  Yaprak örnekleri delikli kâğıt torbalara veya gazete gibi kâğıt içerisine yerleştirildikten sonra, etiketlenerek en kısa zamanda kargo veya şahsen olarak laboratuvara ulaştırılmalıdır. Aynı gün laboratuvara gönderilemeyen örnekler buzdolabında kısa bir süre için saklanabilir.

  Sulama sularının analizinin yapılabilmesi için 1L su numunesi yeterli olacaktır. Numune alınacak olan yerden

  • su öncelikle yaklaşık yarım saat akıtılmalı,
  • su numunesinin alınacağı şişe gazlı içecek (cola, fanta, gazoz...vb) şişesi olmamalıdır.

  Temiz bir su şişesi numune alınacak su ile 4–5 kez çalkalanarak yıkandıktan sonra alınmalıdır.

  Su numunesi alındıktan sonra aynı gün içerisinde laboratuvara ulaştırılamayacak ise bir günü geçmemek şartı ile buzdolabında saklanmalıdır. Aksi takdirde;

  • Geciken numunelerde oluşabilecek kimyasal değişimler sonucu, analiz sonucu farklılıklar gösterebilir.

  ADRES

  • Adres: Organize Sanayi Bölgesi
   2. Kısım 22. Cd. No:10
   (Doktor Tarsa binası 1. Kat)
  • Email: bilgi@doktolab.com
  • Website: www.doktolab.com
  • Telefon: 0 (242) 249 46 46 ISDN