Yeterlilik Test Sonuçları

Kalite Çalışmalarımız

Analiz laboratuvarlarının yaptıkları analiz sonuçlarının güvenilir ve amaca uygun kalitede olması vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Bu amaç doğrultusunda TS EN ISO/IEC 17025 standardının gerekliliklerinden biri olan dış kalite kontrol aracı olarak yeterlilik deneyleri deney sonuçlarının kalitesinin temininde en önemli unsurlardan biridir. Yeterlilik test sonuçları laboratuvarın yeterliliğinin değerlendirilmesinde objektif bir kanıt olarak kullanılmaktadır.

DOKTOLAB, kalite bilinciyle Amerika Gübre Enstitüsünün uluslararası boyutta aylık olarak düzenlediği ve katılım sayısının çok olduğu yeterlilik testlerine katılmaktadır.

Katıldığımız yeterlilik test sonuçlarımız analiz sonuçlarımızın güvenirliliğini kanıtlamaktadır. Sonuçlarımız her analiz için kabul edilebilir "Z-skoru" aralığında çıkmaktadır. Z-skoru, laboratuvar sonucu ve metotun varyansı düşünülerek atanan değerin arasındaki uzaklıktır.

DOKTOLAB olarak uluslararası laboratuvar test sonuçlarımızı yayınlamamızın nedeni müşterilerimize sonuçlarımızın güvenirliği konusunda bilgi verebilmektir.

Aşağıdaki grafiklerde gübre birincil bitki besin maddesi olan Azot(N), Fosfor(P2O5) ve Potasyum(K2O) için uluslararası yeterlilik test sonuçlarımız grafiksel olarak sunulmuştur. Grafiklerden de görüleceği gibi sonuçlarımız güven sınırları içinde yer almaktadır.Gübrede diğer ikincil ve mikro bitki besin maddeleri için uluslararası yeterlilik test sonuçlarımız aşağıdaki tabloda her bir parametre için ayrı ayrı özetlenmiştir. Bu sonuçlarımız da elde edilen z-skorlarının kabul edilir değerler arasında olduğunu göstermektedir.

K L S : Katılan Laboratuvar Sayısı

* Tüm yılın ortalaması alınmıştır.

Tablo 1. Gübrede % Toplam Azot (N) Uluslararası Yeterlilik Testi Sonuçları
TARİH Z-SKORU MERKEZ ÜST LİMİT ALT LİMİT
Ekim-14 1,25 0,000 2,000 -2,000
Kasım-14 -1,22 0,000 2,000 -2,000
Aralık-14 -1,14 0,000 2,000 -2,000
Ocak-15 -1,47 0,000 2,000 -2,000
Nisan-15 0,38 0,000 2,000 -2,000
Haziran-15 -1,23 0,000 2,000 -2,000
Ağustos-15 -0,14 0,000 2,000 -2,000
Kasım-15 1,06 0,000 2,000 -2,000
Aralık-15 1,58 0,000 2,000 -2,000
Şubat-16 0,98 0,000 2,000 -2,000
Haziran-16 -0,04 0,000 2,000 -2,000
Ağustos-16 1,29 0,000 2,000 -2,000
Eylül-16 0,99 0,000 2,000 -2,000
Ocak-17 -1,19 0,000 2,000 -2,000
Şubat-17 0,09 0,000 2,000 -2,000
Mayıs-17 -1,52 0,000 2,000 -2,000
Temmuz-17 1,45 0,000 2,000 -2,000
Kasım-17 1,44 0,000 2,000 -2,000
Aralık-17 1,07 0,000 2,000 -2,000
Mart-18 -0,86 0,000 2,000 -2,000
Nisan-18 0,63 0,000 2,000 -2,000
Haziran-18 0,67 0,000 2,000 -2,000
Ağustos-18 -0,66 0,000 2,000 -2,000
Eylül-18 -1,01 0,000 2,000 -2,000
Kasım-18 0,56 0,000 2,000 -2,000
Aralık-18 0,56 0,000 2,000 -2,000
Ocak-19 1,39 0,000 2,000 -2,000
Şubat-19 0,26 0,000 2,000 -2,000
Mart-19 0,03 0,000 2,000 -2,000
Mayıs-19 -0,15 0,000 2,000 -2,000
Haziran-19 0,53 0,000 2,000 -2,000
Temmuz-19 -0,11 0,000 2,000 -2,000
Ağustos-19 -0,6 0,000 2,000 -2,000


Gübrede diğer ikincil ve mikro bitki besin maddeleri için uluslararası yeterlilik test sonuçlarımız aşağıdaki tabloda her bir parametre için ayrı ayrı özetlenmiştir. Bu sonuçlarımız da elde edilen z-skorlarının kabul edilir değerler arasında olduğunu göstermektedir.

K L S : Katılan Laboratuvar Sayısı

* Tüm yılın ortalaması alınmıştır.

Tablo 1. Gübrede % Fosfor (P2O5) Uluslararası Yeterlilik Testi Sonuçları
TARİH Z-SKORU MERKEZ ÜST LİMİT ALT LİMİT
Ocak 14 0,17 0,000 2,000 -2,000
Şubat 14 -0,71 0,000 2,000 -2,000
Mart 14 0,54 0,000 2,000 -2,000
Nisan 14 0,14 0,000 2,000 -2,000
Haziran 14 0,36 0,000 2,000 -2,000
Ekim 14 0,74 0,000 2,000 -2,000
Aralık 14 1,71 0,000 2,000 -2,000
Ocak 15 0,32 0,000 2,000 -2,000
Mart 15 0,13 0,000 2,000 -2,000
Haziran 15 -1,63 0,000 2,000 -2,000
Temmuz 15 -0,26 0,000 2,000 -2,000
Ağustos 15 -0,75 0,000 2,000 -2,000
Ekim 2015 -1,67 0,000 2,000 -2,000
Kasım 15 -1,62 0,000 2,000 -2,000
Aralık 15 0,07 0,000 2,000 -2,000
Şubat 16 0,95 0,000 2,000 -2,000
Mart 16 0,82 0,000 2,000 -2,000
Haziran 16 1,37 0,000 2,000 -2,000
Temmuz 16 1,77 0,000 2,000 -2,000
Eylül 16 0,91 0,000 2,000 -2,000
Aralık 16 0,48 0,000 2,000 -2,000
Ocak 17 -0,28 0,000 2,000 -2,000
Nisan 17 0,8 0,000 2,000 -2,000
Mayıs 17 -0,02 0,000 2,000 -2,000
Temmuz 17 0,38 0,000 2,000 -2,000
Eylül 17 1,06 0,000 2,000 -2,000
Ekim 17 -0,22 0,000 2,000 -2,000
Aralık 17 0,01 0,000 2,000 -2,000
Şubat 18 -0,36 0,000 2,000 -2,000
Mart 18 -0,06 0,000 2,000 -2,000
Nisan 18 -0,2 0,000 2,000 -2,000
Mayıs 18 -0,23 0,000 2,000 -2,000
Haziran 18 0,75 0,000 2,000 -2,000
Eylül 18 -0,21 0,000 2,000 -2,000
Ekim 18 0,12 0,000 2,000 -2,000
Kasım 18 -0,06 0,000 2,000 -2,000
Aralık 18 0,98 0,000 2,000 -2,000
Şubat 19 0,08 0,000 2,000 -2,000
Mart 19 0,03 0,000 2,000 -2,000
Mayıs 19 0,28 0,000 2,000 -2,000
Haziran 19 0,01 0,000 2,000 -2,000
Temmuz 19 -0,02 0,000 2,000 -2,000
Ağustos 19 0,06 0,000 2,000 -2,000


Gübrede diğer ikincil ve mikro bitki besin maddeleri için uluslararası yeterlilik test sonuçlarımız aşağıdaki tabloda her bir parametre için ayrı ayrı özetlenmiştir. Bu sonuçlarımız da elde edilen z-skorlarının kabul edilir değerler arasında olduğunu göstermektedir.

K L S : Katılan Laboratuvar Sayısı

* Tüm yılın ortalaması alınmıştır.

Tablo 1. Gübrede % Potasyum (K2O) Uluslararası Yeterlilik Testi Sonuçları
TARİH Z-SKORU MERKEZ ÜST LİMİT ALT LİMİT
Ocak 14 -0,28 0,000 2,000 -2,000
Şubat 14 -0,11 0,000 2,000 -2,000
Mart 14 1,02 0,000 2,000 -2,000
Eylül 14 1,64 0,000 2,000 -2,000
Kasım 14 -0,48 0,000 2,000 -2,000
Aralık 14 0,73 0,000 2,000 -2,000
Mart 15 -0,01 0,000 2,000 -2,000
Nisan 15 0,33 0,000 2,000 -2,000
Tammuz 15 0,37 0,000 2,000 -2,000
Ağustos 15 0,3 0,000 2,000 -2,000
Ekim 15 0,59 0,000 2,000 -2,000
Kasım 15 0,19 0,000 2,000 -2,000
Aralık 15 0,1 0,000 2,000 -2,000
Şubat 16 -1,04 0,000 2,000 -2,000
Nisan 16 0,27 0,000 2,000 -2,000
Haziran 16 1,9 0,000 2,000 -2,000
Temmuz 16 1,41 0,000 2,000 -2,000
Ekim 16 0,13 0,000 2,000 -2,000
Kasım 16 4,03 0,000 2,000 -2,000
Nisan 17 0,93 0,000 2,000 -2,000
Temmuz 17 -0,11 0,000 2,000 -2,000
Ağustos 17 1,28 0,000 2,000 -2,000
Aralık 17 -0,63 0,000 2,000 -2,000
Şubat 18 0,16 0,000 2,000 -2,000
Mart 18 1,01 0,000 2,000 -2,000
Nisan 18 -0,32 0,000 2,000 -2,000
Haziran 18 1,03 0,000 2,000 -2,000
Eylül 18 0,63 0,000 2,000 -2,000
Ekim 18 0,04 0,000 2,000 -2,000
Kasım 18 -0,13 0,000 2,000 -2,000
Aralık 18 -0,43 0,000 2,000 -2,000
Şubat 19 0,16 0,000 2,000 -2,000
Mart 19 0,51 0,000 2,000 -2,000
Nisan 19 -0,58 0,000 2,000 -2,000
Haziran 19 0,73 0,000 2,000 -2,000
Temmuz 19 0,2 0,000 2,000 -2,000
Ağustos 19 0,09 0,000 2,000 -2,000


Gübrede diğer ikincil ve mikro bitki besin maddeleri için uluslararası yeterlilik test sonuçlarımız aşağıdaki tabloda her bir parametre için ayrı ayrı özetlenmiştir. Bu sonuçlarımız da elde edilen z-skorlarının kabul edilir değerler arasında olduğunu göstermektedir.

K L S : Katılan Laboratuvar Sayısı

* Tüm yılın ortalaması alınmıştır.

Tablo 1. Gübrede % Amonyum Azotu (NH4-N) Uluslararası Yeterlilik Testi Sonuçları
TARİH Z-SKORU MERKEZ ÜST LİMİT ALT LİMİT
Ocak 14 0,76 0,000 2,000 -2,000
Şubat 14 -1,54 0,000 2,000 -2,000
Mart 14 0,64 0,000 2,000 -2,000
Haziran 14 0,88 0,000 2,000 -2,000
Temmuz 14 -0,32 0,000 2,000 -2,000
Eylül 14 0,57 0,000 2,000 -2,000
Ekim 14 -0,35 0,000 2,000 -2,000
Kasım 14 -0,01 0,000 2,000 -2,000
Ocak 15 -1,32 0,000 2,000 -2,000
Mart 15 0,92 0,000 2,000 -2,000
Nisan 15 -0,24 0,000 2,000 -2,000
Mayıs 15 -0,5 0,000 2,000 -2,000
Haziran 15 1,13 0,000 2,000 -2,000
Ağustos 15 -0,43 0,000 2,000 -2,000
Ekim 15 0,31 0,000 2,000 -2,000
Kasım 15 0,54 0,000 2,000 -2,000
Aralık 15 0,53 0,000 2,000 -2,000
Şubat 16 -0,2 0,000 2,000 -2,000
Mart 16 -0,69 0,000 2,000 -2,000
Haziran 16 -0,75 0,000 2,000 -2,000
Temmuz 16 1,78 0,000 2,000 -2,000
Ağustos 16 0,24 0,000 2,000 -2,000
Eylül 16 0,11 0,000 2,000 -2,000
Kasım 16 -0,34 0,000 2,000 -2,000
Aralık 16 -0,67 0,000 2,000 -2,000
Ocak 17 -0,41 0,000 2,000 -2,000
Şubat 17 0,34 0,000 2,000 -2,000
Mart 17 0,66 0,000 2,000 -2,000
Nisan 17 -0,47 0,000 2,000 -2,000
Mayıs 17 1,09 0,000 2,000 -2,000
Ağustos 17 0,71 0,000 2,000 -2,000
Eylül 17 0,99 0,000 2,000 -2,000
Kasım 17 -0,89 0,000 2,000 -2,000
Aralık 17 -0,66 0,000 2,000 -2,000
Şubat 18 -0,14 0,000 2,000 -2,000
Nisan 18 0,53 0,000 2,000 -2,000
Haziran 18 -0,39 0,000 2,000 -2,000
Ağustos 18 -0,38 0,000 2,000 -2,000
Kasım 18 0,68 0,000 2,000 -2,000
Ağustos 18 -1,09 0,000 2,000 -2,000
Kasım 18 0,57 0,000 2,000 -2,000
Ağustos 18 0,74 0,000 2,000 -2,000
Kasım 18 -0,65 0,000 2,000 -2,000
Ağustos 18 0,002 0,000 2,000 -2,000


Gübrede diğer ikincil ve mikro bitki besin maddeleri için uluslararası yeterlilik test sonuçlarımız aşağıdaki tabloda her bir parametre için ayrı ayrı özetlenmiştir. Bu sonuçlarımız da elde edilen z-skorlarının kabul edilir değerler arasında olduğunu göstermektedir.

K L S : Katılan Laboratuvar Sayısı

* Tüm yılın ortalaması alınmıştır.

Tablo 1. Gübrede % Magnezyum (Mg) Uluslararası Yeterlilik Test Sonuçları
TARİH KLS Z-SKORU YORUM
2011-04 47 -0,28 Yeterli
2011-05 42 -1,29 Yeterli
2011-11 49 0,21 Yeterli
2012-04 54 -0,51 Yeterli
2012-10 45 -0,64 Yeterli
2013-02 39 0,10 Yeterli
2013-04 5 -1,02 Yeterli
2013-09 42 0,34 Yeterli
2014-01 41 -0,05 Yeterli
2014-03 38 0,39 Yeterli
2015-03 30 -0,54 Yeterli
2015-04 7 1,21 Yeterli
2015-06 23 -0,56 Yeterli
2015-07 26 -0,97 Yeterli
2015-08 24 -1,10 Yeterli
2015-12 26 -0,57 Yeterli
2016-06 19 -0,38 Yeterli
2016-08 24 0,86 Yeterli
2017-02 16 -0,04 Yeterli
2017-04 17 0,63 Yeterli
2017-10 68 0,75 Yeterli
2017-12 53 -0,04 Yeterli
2018-02 18 -0,11 Yeterli
2018-03 8 -0,09 Yeterli
2018-04 19 -0,74 Yeterli
2018-09 37 -0,88 Yeterli
2018-11 56 -0,58 Yeterli
2018-12 56 -0,58 Yeterli
2019-02 45 -0,15 Yeterli
2019-07 61 -0,65 Yeterli


Gübrede diğer ikincil ve mikro bitki besin maddeleri için uluslararası yeterlilik test sonuçlarımız aşağıdaki tabloda her bir parametre için ayrı ayrı özetlenmiştir. Bu sonuçlarımız da elde edilen z-skorlarının kabul edilir değerler arasında olduğunu göstermektedir.

K L S : Katılan Laboratuvar Sayısı

* Tüm yılın ortalaması alınmıştır.

Tablo 2. Gübrede % Kükürt (S) Uluslararası Yeterlilik Test Sonuçları
TARİH KLS Z-SKORU YORUM
2011-04 45 -0,77 Yeterli
2011-05 38 -1,27 Yeterli
2012-02 43 0,31 Yeterli
2012-04 43 0,1 Yeterli
2012-06 37 0,24 Yeterli
2012-07 29 -0,29 Yeterli
2012-08 48 -0,50 Yeterli
2012-09 42 -0,39 Yeterli
2012-10 48 -0,57 Yeterli
2012-11 27 -1,0 Yeterli
2013-01 49 -1,38 Yeterli
2013-02 38 -0,41 Yeterli
2013-03 24 -0,52 Yeterli
2013-04 42 -0,72 Yeterli
2013-09 42 -0,69 Yeterli
2014-03 35 -1,60 Yeterli
2014-09 37 -0,58 Yeterli
2015-03 7 -1,21 Yeterli
2015-05 12 -1,13 Yeterli
2015-06 10 -1,95 Yeterli
2015-08 9 0,32 Yeterli
2015-10 8 -0,63 Yeterli
2016-04 10 -1,85 Yeterli
2016-05 8 -0,63 Yeterli
2016-06 16 -1,34 Yeterli
2016-07 10 -1,07 Yeterli
2016-10 5 -1,20 Yeterli
2017-04 12 -0,37 Yeterli
2017-5 3 0,23 Yeterli
2017-08 12 -0,01 Yeterli
2017-09 12 -1,55 Yeterli
2017-10 9 -0,92 Yeterli
2017-11 4 1,16 Yeterli
2017-12 11 -1,04 Yeterli
2018-01 11 -0,02 Yeterli
2018-02 45 -0,22 Yeterli
2018-04 39 0,40 Yeterli
2018-09 31 -0,92 Yeterli
2018-11 41 0,01 Yeterli
2019-01 51 -0,32 Yeterli
2019-02 44 0,64 Yeterli
2019-03 45 -0,35 Yeterli
2019-03 45 0,35 Yeterli
2019-04 10 0,1 Yeterli
2019-05 46 0,02 Yeterli
2019-06 49 -0,38 Yeterli
2019-07 46 -1,57 Yeterli


Gübrede diğer ikincil ve mikro bitki besin maddeleri için uluslararası yeterlilik test sonuçlarımız aşağıdaki tabloda her bir parametre için ayrı ayrı özetlenmiştir. Bu sonuçlarımız da elde edilen z-skorlarının kabul edilir değerler arasında olduğunu göstermektedir.

K L S : Katılan Laboratuvar Sayısı

* Tüm yılın ortalaması alınmıştır.

Tablo3. Gübrede % Bor (B) Uluslararası Yeterlilik Test Sonuçları
TARİH KLS Z-SKORU YORUM
2014-01 31 1,00 Yeterli
2014-03 25 -0,44 Yeterli
2014-12 16 -1,25 Yeterli
2015-03 16 0,54 Yeterli
2015-04 12 -0,80 Yeterli
2015-08 22 1,26 Yeterli
2015-10 9 0,69 Yeterli
2015-12 10 -0,51 Yeterli
2016-05 20 1,30 Yeterli
2016-06 11 1,06 Yeterli
2016-07 15 -0,43 Yeterli
2016-08 8 -0,97 Yeterli
2017-04 13 0,54 Yeterli
2016-12 11 -0,67 Yeterli
2018-01 17 0,16 Yeterli
2018-02 47 0,25 Yeterli
2018-04 47 0,24 Yeterli
2018-07 59 0,48 Yeterli
2018-07 59 0,48 Yeterli
2018-09 24 -0,34 Yeterli
2018-11 41 0,66 Yeterli
2018-12 44 0,37 Yeterli
2019-02 47 0,41 Yeterli
2019-07 42 -0,57 Yeterli


Gübrede diğer ikincil ve mikro bitki besin maddeleri için uluslararası yeterlilik test sonuçlarımız aşağıdaki tabloda her bir parametre için ayrı ayrı özetlenmiştir. Bu sonuçlarımız da elde edilen z-skorlarının kabul edilir değerler arasında olduğunu göstermektedir.

K L S : Katılan Laboratuvar Sayısı

* Tüm yılın ortalaması alınmıştır.

Tablo 4. Gübrede % Bakır (Cu) Uluslararası Yeterlilik Test Sonuçları
TARİH KLS Z-SKORU YORUM
2014-01 27 0,47 Yeterli
2014-03 20 -0,62 Yeterli
2014-04 19 -0,48 Yeterli
2014-06 18 1,28 Yeterli
2014-09 23 -0,98 Yeterli
2014-10 26 1,87 Yeterli
2014-12 24 0,85 Yeterli
2015-03 16 -0,49 Yeterli
2015-04 12 -0,80 Yeterli
2015-08 22 1,26 Yeterli
2015-12 24 1,28 Yeterli
2016-01 30 -0,64 Yeterli
2016-03 15 -0,63 Yeterli
2016-05 29 0,07 Yeterli
2016-06 22 1,72 Yeterli
2016-07 24 0,48 Yeterli
2017-04 17 -0,16 Yeterli
2017-05 10 -0,73 Yeterli
2017-10 12 -0,94 Yeterli
2017-12 16 -0,07 Yeterli
2018-02 52 0,49 Yeterli
2018-05 34 0,64 Yeterli
2018-07 73 -0,57 Yeterli
2018-09 18 0,60 Yeterli
2018-12 44 0,37 Yeterli
2019-02 49 -0,22 Yeterli
2019-03 25 1,05 Yeterli
2019-05 8 0,53 Yeterli
2019-07 60 -1,41 Yeterli


Gübrede diğer ikincil ve mikro bitki besin maddeleri için uluslararası yeterlilik test sonuçlarımız aşağıdaki tabloda her bir parametre için ayrı ayrı özetlenmiştir. Bu sonuçlarımız da elde edilen z-skorlarının kabul edilir değerler arasında olduğunu göstermektedir.

K L S : Katılan Laboratuvar Sayısı

* Tüm yılın ortalaması alınmıştır.

Tablo 5. Gübrede % Demir (Fe) Uluslararası Yeterlilik Test Sonuçları
TARİH KLS Z-SKORU YORUM
2014-01 45 0,20 Yeterli
2014-03 37 0,53 Yeterli
2014-06 36 0,52 Yeterli
2014-09 43 -0,04 Yeterli
2014-12 24 0,76 Yeterli
2015-03 28 0,81 Yeterli
2015-06 23 -0,26 Yeterli
2015-08 26 -0,62 Yeterli
2015-10 25 0,30 Yeterli
2015-12 25 38 Yeterli
2016-01 31 0,08 Yeterli
2016-06 22 0,47 Yeterli
2016-07 23 -0,24 Yeterli
2016-08 22 1,51 Yeterli
2017-04 17 0,55 Yeterli
2017-05 16 0,52 Yeterli
2017-08 23 0,62 Yeterli
2017-12 17 -0,05 Yeterli
2018-02 56 0,58 Yeterli
2018-03 19 0,82 Yeterli
2018-09 36 -0,24 Yeterli
2018-12 52 0,22 Yeterli
2019-01 51 0,45 Yeterli
2019-07 64 -0,68 Yeterli


Gübrede diğer ikincil ve mikro bitki besin maddeleri için uluslararası yeterlilik test sonuçlarımız aşağıdaki tabloda her bir parametre için ayrı ayrı özetlenmiştir. Bu sonuçlarımız da elde edilen z-skorlarının kabul edilir değerler arasında olduğunu göstermektedir.

K L S : Katılan Laboratuvar Sayısı

* Tüm yılın ortalaması alınmıştır.

Tablo 6. Gübrede % Mangan (Mn) Uluslararası Yeterlilik Test Sonuçları
TARİH KLS Z-SKORU YORUM
2014-01 45 -0,25 Yeterli
2014-03 3 0,79 Yeterli
2014-12 23 0,34 Yeterli
2015-03 8 -0,32 Yeterli
2015-08 4 -0,93 Yeterli
2015-12 5 0,65 Yeterli
2016-01 8 -1,21 Yeterli
2016-05 5 -0,69 Yeterli
2016-06 6 0,35 Yeterli
2016-07 5 -1,15 Yeterli
2017-04 58 0,12 Yeterli
2017-12 41 -0,07 Yeterli
2018-02 49 -0,20 Yeterli
2018-02 49 -0,20 Yeterli
2018-07 72 0,12 Yeterli
2018-12 56 0,12 Yeterli
2019-02 52 0,06 Yeterli
2019-07 61 -0,43 Yeterli


Gübrede diğer ikincil ve mikro bitki besin maddeleri için uluslararası yeterlilik test sonuçlarımız aşağıdaki tabloda her bir parametre için ayrı ayrı özetlenmiştir. Bu sonuçlarımız da elde edilen z-skorlarının kabul edilir değerler arasında olduğunu göstermektedir.

K L S : Katılan Laboratuvar Sayısı

* Tüm yılın ortalaması alınmıştır.

Tablo 7. Gübrede % Çinko (Zn) Uluslararası Yeterlilik Test Sonuçları
TARİH KLS Z-SKORU YORUM
2014-01 42 0,64 Yeterli
2014-03 40 -0,21 Yeterli
2014-04 47 -0,06 Yeterli
2014-12 17 0,91 Yeterli
2015-03 31 -0,62 Yeterli
2015-06 30 0,12 Yeterli
2015-07 17 -1,18 Yeterli
2015-10 24 -0,20 Yeterli
2015-12 27 -0,24 Yeterli
2016-01 34 -0,89 Yeterli
2016-03 18 -1,35 Yeterli
2016-05 30 -0,29 Yeterli
2016-06 21 0,92 Yeterli
2016-07 25 -0,66 Yeterli
2016-08 22 1,38 Yeterli
2016-10 9 0,89 Yeterli
2017-02 20 -0,49 Yeterli
2017-04 19 -0,66 Yeterli
2017-05 10 -0,85 Yeterli
2017-09 19 0,11 Yeterli
2017-10 13 -1,14 Yeterli
2017-12 17 -1,05 Yeterli
2018-01 22 -0,37 Yeterli
2018-02 55 0,03 Yeterli
2018-03 33 -0,80 Yeterli
2018-04 58 0,09 Yeterli
2018-05 62 -0,44 Yeterli
2018-06 21 -0,01 Yeterli
2018-07 77 -1,15 Yeterli
2018-09 38 -0,31 Yeterli
2018-11 55 0,07 Yeterli
2018-12 59 -0,02 Yeterli
2019-02 55 -0,52 Yeterli
2019-03 36 -0,39 Yeterli
2019-05 37 1,43 Yeterli
2019-06 40 -1,05 Yeterli
2019-07 61 0,86 Yeterli
2019-08 27 0,92 Yeterli

Kalitemizin sürekliliğini sağlayabilmek ve daha iyiye ulaşabilmek için yeterlilik testlerine katılmaya devam ediyoruz. Sizlerle de paylaşılacak olan sonuçları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

ADRES

  • Adres: Organize Sanayi Bölgesi
    2. Kısım 22. Cd. No:10
    (Doktor Tarsa binası 1. Kat)
  • Email: bilgi@doktolab.com
  • Website: www.doktolab.com
  • Telefon: 0 (242) 249 46 46 ISDN