Yeterlilik Test Sonuçları

Kalite Çalışmalarımız

Analiz laboratuvarlarının yaptıkları analiz sonuçlarının güvenilir ve amaca uygun kalitede olması vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Bu amaç doğrultusunda TS EN ISO/IEC 17025 standardının gerekliliklerinden biri olan dış kalite kontrol aracı olarak yeterlilik deneyleri deney sonuçlarının kalitesinin temininde en önemli unsurlardan biridir. Yeterlilik test sonuçları laboratuvarın yeterliliğinin değerlendirilmesinde objektif bir kanıt olarak kullanılmaktadır.

DOKTOLAB, kalite bilinciyle Amerika Gübre Enstitüsünün uluslararası boyutta aylık olarak düzenlediği ve katılım sayısının çok olduğu yeterlilik testlerine katılmaktadır.

Magruder Sertifikasına ulaşmak lütfen tıklayın.

Katıldığımız yeterlilik test sonuçlarımız analiz sonuçlarımızın güvenirliliğini kanıtlamaktadır. Sonuçlarımız her analiz için kabul edilebilir "Z-skoru" aralığında çıkmaktadır. Z-skoru, laboratuvar sonucu ve metotun varyansı düşünülerek atanan değerin arasındaki uzaklıktır.

 • |z| veya |z'| ≤ 2 ise katılımcının analiz sonucu uygundur.
 • 2 < |z| veya |z'| < 3 ise katılımcının analiz sonucu kabul edilebilir özelliktedir, ancak problemin irdelenmesi tavsiye edilir.
 • |z| veya |z'| ≥ 3 ise katılımcının analiz sonucu kabul edilemez özelliktedir, düzeltici faaliyet uygulanması tavsiye edilir.

DOKTOLAB olarak uluslararası laboratuvar test sonuçlarımızı yayınlamamızın nedeni müşterilerimize sonuçlarımızın güvenirliği konusunda bilgi verebilmektir.

Aşağıdaki grafiklerde gübre birincil bitki besin maddesi olan Azot(N), Fosfor(P2O5) ve Potasyum(K2O) için uluslararası yeterlilik test sonuçlarımız grafiksel olarak sunulmuştur. Grafiklerden de görüleceği gibi sonuçlarımız güven sınırları içinde yer almaktadır.


Uluslararası Yeterlilik Test Sonuçları

Gübrede diğer ikincil ve mikro bitki besin maddeleri için uluslararası yeterlilik test sonuçlarımız aşağıdaki tabloda her bir parametre için ayrı ayrı özetlenmiştir. Bu sonuçlarımız da elde edilen z-skorlarının kabul edilir değerler arasında olduğunu göstermektedir.

K L S : Katılan Laboratuvar Sayısı

* Tüm yılın ortalaması alınmıştır.


Gübrede % Toplam Azot (N)


Gübrede % Fosfor (P2O5)


Gübrede % Potasyum (K2O)


Gübrede % Amonyum Azotu (NH4-N)


Gübrede % Magnezyum (Mg)


Gübrede % Kükürt (S)


Gübrede % Bor (B)


Gübrede % Bakır (Cu)


Gübrede % Demir (Fe)


Gübrede % Mangan (Mn)


Gübrede % Çinko (Zn)


Kalitemizin sürekliliğini sağlayabilmek ve daha iyiye ulaşabilmek için yeterlilik testlerine katılmaya devam ediyoruz. Sizlerle de paylaşılacak olan sonuçları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

ADRES

 • Adres: Organize Sanayi Bölgesi
  2. Kısım 22. Cd. No:10
  (Doktor Tarsa binası 1. Kat)
 • Email: bilgi@doktolab.com
 • Website: www.doktolab.com
 • Telefon: 0 (242) 249 46 46 ISDN